Emergency? Always call 111

Ask for Police, tell them where you are and what town you are in, e.g. Nelson, Motueka, Richmond...

Sự việc phân bịệt chủng tộc là gì?

Một sự việc phân biệt chủng tộc khi một người nào đó bị đối xử tồi tệ từ cách họ nhìn, cách họ nói chuyện hoặc họ từ đâu đến?

Một sự việc phân biệt chủng tộc là bất kỳ sự việc gì mà nạn nhân hoặc một người nào đó nhận biết là họ bị phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc.


 

Trường hợp khẩn cấp

gọi số 111, yêu cầu cảnh sát hoặc cho họ biết bạn đang ở đâu

Báo cáo trực tuyến

Điền vào mẫu đơn trực tuyến

Nói với chúng tôi

gọi số 0508 773 256 (0508 SpeakOut) for the call centre.
Visit us at a Một Trung tâm cộng đồng
Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Martin Luther King Junior